برای ساخت یک بوم کسب و کار بسته به مدل انتخابی تقریبا اولین آیتم مورد نظر، گروه مشتریان هست. این که چه گروه یا گروه هایی در آینده قرار مشتری محصول یا سرویس ما باشند.. جمعیت، توانایی مالی، به روز بودنشون از جمله آیتم های تاثیر گذار در نتیجه خواهد بود

موفق باشید