هر ایده ای به ذهنمون رسید و با فرض تحلیل و احتمال بالای ثمردهی، قبل از اینکه به طور کامل پیادش کنیم اول یه نمونه کوچیک (محصول اولیه: MVP) که تقریبا همه ایده رو بتونه معرفی کنه، ایجاد کنیم، در یک جامعه کوچیک ارائه بدیم، بازخورداش رو ببینیم بعد ایشالا کاملش کنیم! یجور نشه بعد کلی انرژی و هزینه و وقت، متوجه بشیم ای بابا این ایده  توّهم  شخصی ما بوده و تو بازار خریداری نداره!!

کامیاب نژاد