به نظر من صاحب ایده کسی هست که اونو شروع میکنه و به نتیجه میرسونه.

پس اگه شما ایده ای داشتین که سال ها تو ذهنتون نگهش داشتین و هیچ کاری نکردین و یکی اومد و ایده شما رو فهمید و اونو به نتیجه رسوند، در واقع ایده مال اون بوده نه مال شما!

کامیاب نژاد